Okul Ortaklığı Programı...

Okul Ortaklığı Programı...

   Okullar arasındaki farklılıkların azaltılarak fırsat eşitliğinin sağlanması kapsamında okullar arasındaki iş birliği ve destekle eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak, üreten ve paylaşan dinamik okullar anlayışını geliştirmek, öğrenciler arasında bilgi, kültür, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma gibi konuları paylaşmak ve geliştirmek amacıyla "Okul Ortaklığı Programı" başlatılıyor. 

Okulların ortak çalışma yapacakları konular

  Okulların ortak çalışma yapacakları konular arasında "akademik başarıyı artırma çalışmalarını ortaklaşa planlama ve uygulama", "öğretmenlere yönelik ortak eğitimler düzenleme", "patent, faydalı model, marka, tasarım tescili alma sürecinde iş birlikli çalışmalar yürütme", "destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik ortak çalışmalar yürütme", "zümrelerin kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik paylaşımda bulunma", "toplum hizmeti çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütme" gibi başlıklar yer alıyor.  

20.10.2022 1296

  Bu program Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Lisesi, fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi okul yöneticileri, öğretmen, öğrencileri ve velileri kapsamaktadır. Okul ortaklığı programında yer alan ortak okulumuz Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi olarak belirlenmiştir.

  Bu program ile Ankara Çankaya Gazi Anadolu Lisesi - Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi arasında iş birliği ve desteği artırarak eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak, üreten ve paylaşan dinamik okullar anlayışını geliştirmek, öğrenciler arasında bilgi, kültür, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma gibi konuları paylaşmak ve geliştirmek özellikle okullar arasındaki farklılıklar azaltılarak fırsat eşitliğine katkı amaçlanmaktadır.