GAZİ ANADOLU LİSESİ e-GÜVENLİK POLİTİKASI

16.01.2020 1143

GAZİ ANADOLU LİSESİ  E-GÜVENLİK POLİTİKASI

1.Okulumuzda ders anlatımı yapılan her sınıfta ve diğer etkinliklerin yapıldığı (toplantı, seminer, v.b.) her yerde etkileşimli tahta ve Fatih internet erişim ağı vardır. Ders anlatımlarında eba eğitim portalından sıklıkla yararlanılmaktadır. Fatih internet erişim ağı, ağ güvenlik filtresiyle kullanılmaktadır.

 

2.Okulumuzda öğretmenler odası, idari odalar, zümre odaları ve diğer ortamlarda da internet erişimi Fatih ağı sayesinde sağlanmaktadır. Fatih ağının güvenlik filtresi kullanılmakta ve virüs programlarıyla denetim altında tutulmaktadır.

 

3.Okulumuzda etkileşimli tahta ve diğer teknolojik araçların kontrolü başta Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni tarafından kontrol edilmekte ve diğer öğretmenlerden gelen sorunlar olduğunda anında müdahale sağlanmaktadır.

 

4.Etkileşimli tahtalar güvenlik ayarları yapıldıktan sonra öğrencilerin öğretmen kontrolünde kullanılması sağlanmaktadır.

 

5.Okulumuzda cep telefonları okul saatleri içerisinde her sınıfta bulunan telefon dolaplarında uçak modu ya da kapalı olarak bırakmaları sağlanmaktadır. Acil durumlarda ilgili öğretmen iznin de telefon kullanımı sağlanmaktadır.

 

6.Okulumuzun MEB tarafından sağlanan sadece bir internet sitesi bulunmaktadır. Ayrıca okullumuzub tiwitter, intagram, facebook gibi sosyal medya hesapları bulunmakta bu ortamlardaki paylaşımlar idari kontrolle yapılmaktadır.

 

7.Rehberlik servisi tarafından, 9. Sınıflara düzenli olarak, BİT bağımlılığı, BİT'nin doğru ve güvenli kullanımı, Siber Zorbalık gibi konularda seminerler tertiplenmektedir. Bu seminerler BİT uzmanları ve /veya emniyet görevlileri tarafından verilmektedir.

 

8.Okulumuzda Bilgisayar Bilimi Dersi kazanımları gereği ETİK, GÜVENLİK, TOPLUM ünitesinde tüm 9. Sınıflara internet etiği , güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, dijital dünya, dijital vatandaşlık, e-portfolyo, e-Güvenlik gibi konuları derslerinde işlemektedirler.     

 

9.         Okulumuzda BİT doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili panolar bulunmakta ve gerekli olduğunda bu panolar güncellenmektedir

 

10. Okulumuzda etkileşimli tahtalar, fatih erişim ağı ve eba eğitim portalı kullanımının yoğun olması nedeniyle zümre öğretmenleri ile tarafından her zümrede BİT'nin doğru ve güvenli kullanımı, yapılan alıntıların derslere ve ödevlere aktarımı(kaynak kullanımı) ile ilgili kararlar alınmakta ve öğrenciler bu yönde bilgilendirilmektedir.

 

11.Okulumuzun öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Siber Zorbalık, BİT 'in doğru ve güvenli kullanımı konularında uzaktan ve yüz yüze eğitimler almıştır. Eğitimler konusunda öğretmenlere sık sık bilgilendirme yapılmaktadır.

 

12.Okulumuzun internet sitesinde e-güvenlik konusunda, güvenliweb.org.tr. sitesinin linki bulunmaktadır. Site hakkında öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sık sık bilgilendirme yapılmaktadır.

 

13.Okulumuzda güvenli internet günü kutlamalarında, konu ile ilgili seminerlerde güvenliweb.org.tr. sitesinden alıntılanan bilgi broşürleri ve kendi tasarladığımız afiş ve broşürler dağıtılmaktadır.

 

14.Öğrencilerimize yeni çıkan teknolojileri tanıtma ve geleceğin mesleklerinde teknolojini önemi konusunda sık sık bilgilendirme yapılmaktadır.

 

15.Okulumuzda Dijital vatandaşlık ve e-portfolyo konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.