Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kişinin;  

... Kendisini tanıması (kişinin genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini, tutumlarını, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi), 
... Çevresini tanıması (içinde yaşanılan ortamın gelişimi sağlayıcı ya da engelleyici özelliklerini bilmesi),

... Problem çözme becerilerini kazanması,

... Kendini gerçekleştirmesi (gizil güçlerini ve yeteneklerini kullanarak olabileceği herşey olması, yaşamdan haz alması ve yaşamı anlamlı görmesi)

... Bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi,

... Karar verme ve uyum sağlama yeteneğini geliştirmesi,

... İnsanlarla iyi iletişim kurması ve yaşama karşı olumlu bir tutumu benimsemesi amacıyla uzmanlarca yapılan düzenli ve profesyonel bir yardımdır.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir? Nedir?  

... Kişiye öğüt verme, onun adına karar verme ve sorunlarını çözme değildir. Kişinin değişik seçenekleri görmesi, bunlardan kendisine en uygun olanını seçebilmesi, karar verebilmesi için onu bilgilendirme, kendine ve çevresine karşı farkındalığını artırmadır. 
... Rehberlik anlayışında bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde kanat germek yoktur. Birey güçlü ve değerli bir varlıktır. Rehberliğin yardımıyla sahip olduğu gücü kullanmayı ve geliştirmeyi öğrenir.

... Bireyin sadece duygusal yanıyla değil, sosyal, zihinsel, fiziksel gelişimiyle de ilgilenir.

... Bilgi öğretme amaçlı değildir. Bireye verilecek bilgi, sorun çözümünde bir kaynağa işaret etmekten öteye geçmez. Rehberlik yardımının merkezi bireyin kendisidir.

...Bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza vermez.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik İlkeleri  

... İşbirliği  

Rehberlik hizmetleri, rehberlik servisinin önderliğinde, okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliğiyle gerçekleştirilebilir.  

... Gizlilik  

Psikolojik danışman, danışanla görüşmesinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Gizlilik ilke olmakla beraber, sınırları da vardır. Bu sınırlar meslek etiği kurallarında belirtilmiştir.  

... Tarafsızlık  

Danışman, danışana gerekli durumlarda bilgi verir ve seçenekler sunar. Fakat kendi yaşam felsefesi, duygu ve inançlarını aşılamaya kalkmaz.  

... Bireye saygı  

Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin olan konularda karar verme hakkına saygı esastır.  

... Genellik  

Rehberlik uyum ve gelişim sorunları olan tüm bireylere açık bir hizmettir.  

Öğrencinin Rehber Öğretmene Yönlendirilmesi  

Öğrenci rehberlik servisine şu yollarla gelir: 
... Kendi isteğiyle

... Öğretmenin, öğrenciyle ilgili gözlemlerini aktarmasıyla

... Velinin rehberlik servisini bilgilendirmesiyle

... Rehberlik servisinin öğrenciye yönelik çalışmalarını değerlendirmesiyle

Öğrencilerin sorun yaşadığı durumlar genel olarak dikkat dağınıklığı, derse aktif katılmama, sorumlulukları yerine getirmeme, ders çalışmama, duygusal sorunlar, arkadaş ilişkilerinde uyum sorunları, davranış bozukluklarıdır.

Öğrenci herhangi bir problem olmasa da daha önce açıklanan amaçlar doğrultusunda rehberlik servisinde görüşmeye çağrılır. Etkin öğrenmeyi engelleyen bu tür problemlerle karşılaşan öğretmen, davranışı gözlediği dersten sonra rehber öğretmeni bilgilendirir. İlgili rehber öğretmen de en uygun zamanda öğrenciyle görüşür. Gerekli gördüğü durumlarda okul idaresi ve veliyi de bilgilendirebilir.

18.03.2013 15551

Meslek seçimi ve geleceğin yükselen meslekleri için tıklayınız...

Zaman yönetimi için tıklayınız...

TBM Teknoloji bağımlılığı-yetişkin- için tıklayınız...

TBM Teknoloji bağımlılığı-öğrenci- için tıklayınız...

Kaygı ile başa çıkma yolları için tıklayınız...

Bilinçli internet kullanımı için tıklayınız...

Akran zorbalığı için tıklayınız...