Öğrencilerimiz, Tarih Öğretmenimiz Belgin YÜCEEL yönetiminde panel düzenlediler...

Öğrencilerimiz, Tarih Öğretmenimiz Belgin YÜCEEL yönetiminde panel düzenlediler...

ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI VE GERÇEKLER

PANEL BAŞKANI: ALPER ÖZDEMİR

1-Tarihte Türk Ermeni İlişkileri                       (Cansu ÜSTÜNDAĞ)

    a-Selçuklu Dönemi

        -Fetihten Önce

        -Fetihten sonra

   b- Osmanlı İdaresinde Ermeniler

2- Ermeni Sorununun Ortaya Çıkmasında Avrupa Devletleri’nin Tutumu: Şark Meselesi    (Rasim Can SARI)

    a-Rusların Ermeni Politikası

    b-İngilizlerin Ermeni Politikası

    c- Almanların Ermeni Politikası

    d-Fransızların Ermeni Politikası

3-Ermeni İsyanları ve “Sevk Ve İskân Kanunu”                 (Sergen MUCUK)

4-Tehcir Ne Demektir?                                (Seray ÇİNAR)

Kaymakam Mehmet Kemal Bey olayı.

    Ermenilerin Yaptığı Katliamlar

         a-Halka yaptıkları katliamlar

         b-Osmanlı devlet adamlarına suikastler

         c-Ermenilerin birbirlerine yaptıkları suikastler

5-Cumhuriyet Dönemi’nde Ermeni Terörü Kronolojisi. (ASALA ve PKK İşbirliği)     (Erkan BAYRAM)

 

6-Sonuç      (Müge UĞUZ)

29.04.2015 1557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panel

panel