" My Paradise Like Country" isimli e-Twinning projesi...

Hayatta  kimlik ve aidiyyet duygusu kültürle oluşur. Başka kültürlere saygı kendi kültürümüze saygı ile başlar, bu da barışa katkı sağlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Saadet KARA okulumuz 10-E, 10-H,ve 11-H sınıfı bazı öğrecileri ile eTwinning projesi " My Paradise Like Country" isimli proje çalışmasını gerçekleştirdi. Projede Romanya, İtalya, Ukrayna, Arnavutluk, Hırvatistan, Tunus ve Türkiye'den ortaklarımızla önemli paylaşımlar ve kazanımlar elde ettik. 2019 yılı çalışmaları Haziran sonu tamamlanıyor.  


24.06.2019 1056

24-06-201924-06-2019