2019-2023 STRATEJİK PLANIMIZ...

24.12.2015 4373

2019-2023 STRATEJİK PLANIMIZ İÇİN tıklayınız...

 

 

T.C.

YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI

GAZİ ANADOLU LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

2019-2023 STRATEJİK PLANI

 

 


 

 


 

 

 

 

SUNUŞ

 Stratejik plan mevzuatımızda; "Kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini performans ölçütlerini hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren  plan" olarak tanımlamaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler, analizler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetlerini kapsayacak olan 2019-2023 Stratejik Plan hazırlanmıştır.

            Seçkin bir eğitim kurumu olan Okulumuz, öğrenen bir organizasyon olma yolunda daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamıştır.  Bu amaçtan yola çıkarak; nitelikli eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, altyapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

            Bu anlamda belirlediğimiz hedeflerimizi ne oranda gerçekleştirdiğimizi yıl sonunda gözden geçirerek ihtiyaç duyulursa gerekli düzeltmelere gidilecektir. 2019-2023 Stratejik Planı ile Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesi'nin belirlediği hedeflere ulaşmasında, gelişme ve kurumsallaşmasında önemli katkı sağlayacağına inanıyor, planın hazırlanmasında emeği geçen yöneticiler ve öğretmenlerimize ve planın gerçekleşmesinde yardımcı olacak herkese teşekkür ederim.

Abdullah ERCAN

                                                                                                                           Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER   

 

Sunuş                                                                                                                                                                                         3

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ                                                                                                                         6                                                                                                                        

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ                                                                                                                                                    7

Okulun Kısa Tanıtımı                                                                                                                                                                                                    8

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler                                                                                                                                               11                                                                                                                                                 

PAYDAŞ ANALİZİ                                                                                                                                                                                                         13

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi                                                                                                                                                     21

Gelişim ve Sorun Alanları                                                                                                                                                                                       27

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER                                                                                                        29

MİSYONUMUZ                                                                                                                                                                                                             29

VİZYONUMUZ                                                                                                                                                                                                               29

TEMEL DEĞERLERİMİZ                                                                                                                                                                                            29

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER                                                                                                                           30

 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM                                                                                                                                                                            30

 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI                                                                                                                                  32

 KURUMSAL KAPASİTE                                                                                                                                                                                             39

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME                                                                                                                                           39

EKLER:                                                                                                                                                                                       40

 

 


BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

 

Strateji Geliştirme Kurul Bilgileri

Stratejik Plan Ekibi Bilgileri

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

ABDULLAH ERCAN

OKUL MÜDÜRÜ

ZÜHAL DEMİRTAŞ

MÜDÜR YRD.

ALİ HIZARCI

MÜDÜR BAŞ.YARD.

EVREN MERT DEĞİRMENCİ

REHBER ÖĞRT.

EROL TOPALOĞLU

REHBER ÖĞRT.

HÜSEYİN DELİL

ÖĞRETMEN

FİLİZ ÖZKAN

ÖĞRETMEN

SAADET KARA

ÖĞRETMEN

SONER GÜNAL

OAB BAŞKANI

NURİ ÇAKMAKÇI

VELİ

SONER SARI

OAB ÜYESİ

AYTUNÇ ZAFER AKÇA

VELİ

 


BÖLÜM II:DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

 

TARİHSEL GELİŞİM

Gazi Anadolu Lisesi Yenimahalle ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Caddesi 79 adresinde bulunmaktadır. TOBB Üniversitesi ve yeni hizmete giren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne komşu bir konumdadır.

Okulumuz " Söğütözü Anadolu Lisesi" adıyla 1984–1985 öğretim yılında 15.09.1984 tarihinde Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na ait Beşevler'deki Öğretmen Yetiştirme Merkezi binasında eğitim-öğretime başlamıştır. İki ders yılı bu binada faaliyet gösterdikten sonra, 1986–1987 öğretim yılı başında şimdiki binasına taşınmıştır. Müdürlüğümüzün teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18.8.1987 gün ve 24634 sayılı onayı ile okulumuza "Gazi ismi verilmiş; amblem olarak da Gazi unvanı seçilmiştir. Okulumuzun Kurucu Müdürü Edebiyat Öğretmeni olan Mehmet ÖNER'dir. Kurucu müdürümüzden sonra Hafız TOPÇU, Mehmet ÖZTÜRK, Ramazan DEMİREL Okul Müdürü olarak görevi devralmışlardır. Ağustos 2019 tarihinden itibaren Abdullah ERCAN Gazi Anadolu Lisesi'ne Okul Müdürü olarak atanmıştır.

            Okulumuz aynı bahçe içerisinde yer alan dört farklı binadan oluşmaktadır. Bunlar; dersliklerin bulunduğu okul binası, spor salonu, yemekhane ve birbiri ile bağlantılı erkek ve kız bölümlerinin bulunduğu okul pansiyonudur.

            Gazi Anadolu Lisesi her dönem mezun verdiği yeni öğrencilerin gerek üniversite giriş sınavında aldıkları bireysel ve grup dereceleri ile gerekse meslek yaşamlarında sergiledikleri üstün performansları ile gücüne güç katarak, her geçen gün kalite çizgisini yükseltmekte ve lise giriş sınavlarında Türkiye'de ilk sırada tercih edilen Anadolu Lisesi olmayı hedeflemektedir.

            Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu başta; ODTÜ, BİLKENT, BOĞAZİÇİ, HACETTEPE Üniversiteleri olmak üzere ülkemizin seçkin üniversitelerine  yerleşmektedir. Üniversiteye yerleşme oranı %80'nin altına düşmemektedir. Amacımız bu oranın %90-95'lere çıkmasıdır. En çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Makine vb. mühendislikler ile Hukuk, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme gibi bölümlerdir.

            Öğrencilerimiz Akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetler, okul projeleri, katıldıkları yarışmalarda da kendilerini kanıtlamaktadırlar. Okul kulüpleri faal bir şekilde çalışmaktadır. Tiyatro Kulübümüz her eğitim öğretim yılının son haftası, yıl boyunca hazırladıkları bir eseri Şinasi Sahnesi'nde sahnelemektedir. (Araba Sevdası, Çalıkuşu, Lüküs Hayat, İstanbul Efendisi, Romeo ve Juliet vb.) Münazara Kulübü öğrencileri; Üniversitelerin, il içi ve il dışında bulunan liselerin hazırladığı Turnuvalarda final ve yarı finale kalarak dereceler almıştır.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin rehberliğinde; Okul Gazetesi (Kırlangıç), Matematik-Fizik Dergileri (Orjin, Potansiyel) Edebiyat Dergileri ( Çalakalem, Çaylak) , Tarih Gazetesi vb. yayınlar hazırlamaktadır. Bunların dışında TÜBİTAK, eTwinning Topluluğu , Tarih Dedektifleri Projeleri, Model Birleşmiş Milletler (MUN) çalışmaları da yapılmaktadır

 Okulumuzun basketbol, voleybol, futbol takımları ilimiz genelinde yapılan yarışmalarda birçok  ödül almıştır. Öğrencilerimiz bireysel olarak yapılan sporlarda (Karate, Yüzme, Muaythai, Satranç, Havalı Tabanca Atışı vb.) Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü ve  Avrupa üçüncülüğü  gibi başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.

Gazi Anadolu Lisesindeki her öğrenci Gazi'li olmanın ayrıcalığı ile bu imzayı göğsünde ve kalbinin derinliklerinde gururla taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

İli: ANKARA

İlçesi: YENİMAHALLE

Adres:

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:79 TOBB ETÜ Yanı Söğütözü-Yenimahalle/ANKARA

Coğrafi Konum (link):

39°55'17.3"N 32°47'43.6"E

Telefon Numarası:

0 312 285 01 48

Faks Numarası:

0 312 285 01 52

e- Posta Adresi:

123144@meb.k12.tr

Web sayfası adresi:

http://gazianadolu.meb.k12.tr

Kurum Kodu:

123144

Öğretim Şekli:

Tam Gün

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 1984

Toplam Çalışan Sayısı

105

Öğrenci Sayısı:

Kız

432

Öğretmen Sayısı

Kadın

56

Erkek

355

Erkek

24

Toplam

787

Toplam

80

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

: 25

Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

: 26

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

: 11

Şube Başına 30'dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı

: 1

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı

1108 TL

Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi

15-18

               

 

 

 

Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri Tablosu

Unvan

Erkek

Kadın

Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı

3

2

5

Sınıf Öğretmeni

-

-

-

Branş Öğretmeni

24

56

80

Rehber Öğretmen

1

2

3

İdari Personel

1

1

2

Yardımcı Personel

4

1

5

Güvenlik Personeli

-

1

1

Toplam Çalışan Sayıları

 

 

96

 

 

Okulumuz Bina ve Alanları

       Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri

Özel Alanlar

Var

Yok

Okul Kat Sayısı

4

Çok Amaçlı Salon

X

 

Derslik Sayısı

38

Çok Amaçlı Saha

X

 

Derslik Alanları (m2)

70

Kütüphane

X

 

Kullanılan Derslik Sayısı

35

Fen Laboratuvarı

X

 

Şube Sayısı

35

Bilgisayar Laboratuvarı

X

 

İdari Odaların Alanı (m2)

120

İş Atölyesi

 

X

Öğretmenler Odası (m2)

 

Beceri Atölyesi

-

X

Okul Oturum Alanı (m2)

6500

Pansiyon

X

 

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)

9700

 

 

 

Okul Kapalı Alan (m2)

4580

 

 

 

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2)

2300

 

 

 

Kantin (m2)

160

 

 

 

Tuvalet Sayısı

21

 

 

 

Diğer (Yemekhane)

       180

 

 

 

 

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

       Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

 

SINIFI

Kız

Erkek

Toplam

SINIFI

Kız

Erkek

Toplam

9 A

11

14

25

11 E

14

8

22

9 B

10

14

24

11 F

5

11

16

9 C

14

12

26

11 G

11

13

24

9 D

9

16

25

11 H

9

11

20

9 E

9

14

23

11 I

11

9

20

9 F

16

6

22

11 K

12

6

18

9 G

20

7

27

12 A

9

6

15

9 H

15

12

27

12 B

10

12

22

10 A

17

14

31

12 C

10

5

15

10 B

19

10

29

12 D

9

7

16

10 C

16

14

30

12 E

6

9

15

10 D

17

13

30

12 F

11

6

17

10 E

14

13

27

12 G

12

8

20

10 F

18

11

29

12 H

14

6

20

10 G

16

14

30

12 İ

4

4

8

10 H

11

17

28

 

 

 

 

11 A

14

9

23

 

 

 

 

11 B

8

8

16

 

 

 

 

11 C

15

10

25

 

 

 

 

11 D

16

6

22

 

 

 

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir.

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı

42

TV Sayısı

3

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

24

Yazıcı Sayısı

12

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı

2

Fotokopi Makinası Sayısı

2

Projeksiyon Sayısı

7

İnternet Bağlantı Hızı

 

Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

 

Yıllar

Gelir Miktarı

Gider Miktarı

2016

750.000 TL

745.000 TL

2017

795.000 TL

793.000 TL

2018

880.000 TL

872.000TL

PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir:

Öğrenci Anketi Sonuçları:

ANKET SORULARI

İÇ PAYDAŞ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ SONUÇLARI (%)

İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

82,86

Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum.

87,05

Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum.

70,48

Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır.

74,57

 

Okulda kendimi güvende hissediyorum.

89,38

Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.

87,62

Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

73,33

Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır.

75,71

Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

81,90

Okulun içi ve dışı temizdir.

73,81

Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir.

64,76

Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir.

73,33

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

66,54

                                              Genel Değerlendirme

 

77,03

 

OKULUMUZUN OLUMLU (BAŞARILI)  YÖNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

OLUMLU (BAŞARILI) 

1. Kaliteli öğretmen kadrosu.

2. Okulun güvenliği iyi.

3. Okulun fiziki konumu iyi.

4.  Öğretmen kadrosu iyi.

5. Öğretmenler güvenilir

6. Öğretmen öğrenci lehinde hareket eder.

 

OKULUMUZUN OLUMSUZ (BAŞARISIZ) YÖNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

OLUMSUZ (BAŞARISIZ)

1. Laboratuvarların aktif kullanılmaması

2. Kantin çok pahalı.

3. Futbol sahasındaki fiziki problem.

4. Tuvaletler yeteri kadar temiz değil.

5. Sayısal derslerin üst üste olması.

6. Aynı günde 2 sınav olması.

 

 

Öğretmen Anketi Sonuçları

ANKET SORULARI

İÇ PAYDAŞ ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ SONUÇLARI (%)

Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır.

72,09

Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir.

89,60

Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır.

70,23

Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm.

58,14

Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.

61,40

Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

88,37

Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

62,33

Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır.

74,42

Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapılmaktadır.

80,47

Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir.

63,26

Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır.

74,65

Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir.

73,02

Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim.

 

76,54

 

                                      Genel Değerlendirme

72,66

 

OLUMLU (BAŞARILI) 

1-Öğrencilerin hedefi olması

2,Öğrencinin başarılı geçmişi

3.Spor sanat alanında başarılı öğrencilerin olması

4.Öğretmen öğrenci iletişiminin iyi olması

5.Öğrenciler okul kültürüne bağlı

6.Onur Kurulu ve öğrenci meclisi çalışmaları aktif

7.Okul tanıtım faaliyetleri iyi etkinliklerin desteklenmesi

8.Motivasyonu yüksek destek personeli

9.Velinin sosyo-ekonomik kültürel düzeyi iyi

10.Öğretmenler branşlarında yeterli olması

11.Okul idaresinin öğretmenlere anlayışlı yaklaşımı

12.Öğrencilerin düzgün davranışları

13Adaletli bir ortamda yaşıyoruz

14.Öğretmenler arası uyum iyi

15.Rehberlik servisi güzel çalışıyor

16.Yeniliklere açık güler yüzlü hizmet

17.Gerektiğinde birlik beraberlik sağlanır

18.Üniversiteye öğrenci göndermek

19.Okulumuzun akademik başarısı

OLUMSUZ (BAŞARISIZ)

1.Öğretmenlerin birbirini yeterince tanımaması

2.Nöbet daha hassas olmalı, nöbet görevinin istenilen düzeyde olmaması

3.Ders programı yapılırken fen dersleri öğleden sonraya konulmamalı

4.Öğrenci kıyafetleri bazen okul kıyafetine uyumsuz

5. Öğrencilerin not odaklı düşünmeleri ve eğitim - öğretim süreçlerine karşı olan ilgilerinin az olması

6. 7.Not değerlendirmelerinde sanat spor başarısının dikkate alınmaması

7.Projelere fazla ilgi olmaması

8.Yöneticilerin anonsları ders saatinde yapması

9.Fotokopi sorunları

 

Veli Anketi Sonuçları:

ANKET SORULARI

DIŞ PAYDAŞ VELİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ SONUÇLARI (%)

İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.

96,00

Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.

81,00

Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum.

75,00

Okula ilettiğim istek ve şikayetlerim dikkate alınıyor.

77,00

Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

66,75

Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.

96,33

Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.

68,10

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum.

79,75

Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum.

83,75

Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.

68,25

Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.

 

70,75

Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir.

74,75

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

84,00

 Genel Değerlendirme

78,57

 

OKULUMUZUN OLUMLU   YÖNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER OLUMLU  

1- İletişim kolay

2- Okulda güvenliğin sağlanması.

3- Okul kurslarının düzenli yürütülmesi.

4- İdareye, öğretmene kolay ulaşabilme.

5- Okul Aile Birliği desteği

 

 

 

 

OKULUMUZUN OLUMSUZ YÖNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

1- Laboratuvarların kullanılmaması.

2- Kılık kıyafet birliğinin sağlanamaması.

3- Okulun yeterli ısıtılamaması.

4- Fen derslerinin sürekli son saatlerde olması.

5- Kantini pahalı olması.

6- Öğrenciler için yeterli gezi yapılmaması

7. Sosyal ve kültürel etkinliklerin az yapılması.

8- Öğrencilerin fotokopi kullanamaması.

 

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi *

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir.

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.

İçsel Faktörler

 

Güçlü Yönler

Öğrenciler

* Öğrenci devamsızlık, kontrol ve denetiminin kolay ve sağlıklı yapılması

* Okula ulaşımının rahat olması

* Okula öğrenci talebinin yüksek olması

* Öğretmen-öğrenci-idare iletişiminin güçlü olması,

* Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin fazla olması

* Yetenekli öğrencinin çok olması

* Okul kültürünün öğrencilerce benimsenmesi

* Öğrencilerin üniversite sınav başarılarının yüksek olması

 

Çalışanlar

* Öğrenci ile iletişimin sağlanması ve sorunların çözümünde yardımcı güçlü bir Rehberlik Servisinin olması

* Öğretmen Kadrosunda eksiklik yaşanmaması

* Çalışanlar arası işbirliğinin, iletişimin ve motivasyonunun yüksek olması

* Çalışanların gayretli, özverili olması ve kurumsal kimliğin önemsenmesi

* Deneyimli, yenilikçi ve gelişime açık eğitim kadrosunun varlığı

* Mesleğinde kıdemli,  tecrübeli,dinamik, araştırmacı ve sosyal yönü güçlü öğretmenlerin olması

* İdari yapının iyi kurulmuş olması

* Öğrencilere olumlu davranış kazandırma becerisinin yüksek olması

* Öğretmenlerin okulun misyon, vizyon ve değerlerini paylaşıyor olması

* Okulun eski mezunlarının okul için yapılacak işlerde işbirliğine hazır olması

Veliler

* Velilerin kurumsal kimliği önemsenmesi

* Veli ve öğrencinin öğretmen ile okul idaresine rahatlıkla ulaşabilmesi; bu durumun veliye olumlu olarak yansıması

* Veli bağışlarının verimli bir şekilde kullanılması

*Öğrenci velilerinin okula güvenlerinin yüksek olması

Bina ve Yerleşke

* Okulun sakin bir bölgede olması

* Okulun şehir merkezine yakın olması

* Spor salonu bulunması

* Spor alanları bulunması halı sahanın bulunması

* Okulun yeterince temiz olması

* Okul bahçesinin yeterli olması

* Eğitimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardan uzak olması

* Okuldaki fiziki mekanların elverişli olması

* Okul kütüphanesinin aktif olması

Donanım

* Teknolojik olanaklar derslik ve öğretim birimleri

* İnternet olması

Yönetim Süreçleri

* Okul disiplininin olması

* Ders planları ve işlenişinde aksaklık olmaması

* Güçlü bir idari kadronun olması

* Yöneticilerin deneyimli, istekli olmaları

* Okul Aile Birliği desteği

* Motivasyonu yüksek destek personel kadrosu

* Yerel yönetimlerin okul ihtiyaçlarına karşı ilgili olması

 

İletişim Süreçleri

* Öğretmenlerimizin ve okulumuzun öğrencilerine karşı maddi - manevi desteği ve duyarlılığının olması

* Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin ve gezilerin fazla olması ve bu çalışmalara destek veren öğretmen ve idareci kadrosunun olması

* Okulun katıldığı yarışma ve etkinliklerde başarılı olması ve derece alması

 

Zayıf Yönler

Öğrenciler

* Öğrencilerin not odaklı düşünmeleri ve eğitim - öğretim süreçlerine karşı olan ilgilerinin az olması

* Değerlendirmede öğrencilerin sosyal- kültürel- sanatsal-sportif başarılarının yeterince dikkate alınmaması

* Ders çalışamama kaygısıyla öğrencilerin Uluslararası alanda yapılan proje ve öğrenci değişim hareketlerine isteksiz olması

* Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasından dolayı (cep telefonu, internet vb.) öğrencilerin Türkçe'yi doğru kullanamaması

Çalışanlar

* Okul nöbet görevinin istenilen düzeyde olmaması

* Öğretmenler arasında iletişim problemleri

* Bazı öğretmenlerin dinamizm ve motivasyon eksikliği

* Zümreler arası işbirliğinin yeterli düzeyde olmaması

* Öğretmenlerin dersleri biter bitmez okuldan ayrılması

* Laboratuvarların etkin kullanılamaması

* Servis taşımacılığındaki sıkıntılar

* Bazı faaliyetler için donanım ve malzeme sıkıntısı

 

Veliler

* Özel okullara yapılan geçişler nedeniyle başarının düşmesi konuşunda endişe yaşanması

* Öğrencilerdeki akademik farklılığın olumsuz etki yaratacağı düşüncesi

* Çalışmakta olan velilerin okula uzak olması

* Okul veli öğrenci işbirliğinin yetersiz olması 

* Servis taşımacılığındaki sıkıntılar

Bina ve Yerleşke

*Toplu taşımadaki yetersizlik

*Okul binasının ve pansiyon, spor salonu gibi birimlerin ısınmasında yaşanan sıkıntılar

* Okul binasının eski olması

* Soruna müdahale anlamında ulaşım sıkıntısının olması

* Okul kantin hizmetinin yetersiz olması

Donanım

* Öğrencilerin tablet kullanmaması

* İnternet ve fotokopi makinasını kullanmak istemesi

* Laboratuvarların kullanılmaması

Bütçe

* Okulun eksiklikler için yeterli kaynak ayıramaması

* Finansal kaynakların yetersizliği

* Güvenlik ve kontrol açısından okulun büyük olması

* Okuldaki yardımcı hizmetli personelin yetersiz olması

Yönetim Süreçleri

* İnsan kaynağı performansının adil olarak değerlendirilmesindeki eksiklikler ve ödüllendirme ve motivasyon sistemlerindeki yetersizlikler

İletişim Süreçleri

*STK'larla işbirliği konusundaki eksiklikler

*Sosyal sorumluluk projelerinin az olması

 

Dışsal Faktörler

Fırsatlar

Politik

* Okul yakınında bir üniversitenin bulunması,

* Cumhurbaşkanlığı makamının okula yakın olması

* Çeşitli kurumlarda üst düzeyde çalışan veli profili

* İl ve ilçe düzeyinde okula karşı ilgi ve güvenin yüksek olması

* Belediyelerin okul altyapı sorunlarına çözüm bulma hızları

* Bakanlık politikaları

* Fırsat eşitliği

* İhtiyaçları karşılama ve sorunlara müdahale konusunda yenilikçi ve işbirlikçi liderlere sahip olması

 

Ekonomik

*Ulaşımın kolay olması

*Velilerin sosyo- ekonomik, kültürel ve eğitim düzeylerinin yüksek olması

* Öğrenci servislerinin olması

*Evi yakın öğrencilerin yemekhaneyi kullanmaması

Sosyolojik

*Okul servisinin bulunması

*Orta Öğretime Geçiş Sistemi ve öğrencilerin iyi puanla seçilerek gelmesi

 *Pansiyonlu okul olmamız nedeniyle farklı illerden ve ilçelerden gelen öğrencilerin olması 

Teknolojik

*Okulda internet bulunması

*Akıllı tahtanın bulunması

*Teknolojinin yoğun olarak kullanımı

* Aynı bölgede benzer okulların yakın olması ve işbirliği kurma imkanı

*İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişimin güçlü olması

*Okulumuzun ilçemizin önemli bir kurumu olması sebebiyle istek ve şikâyetlerin göz önüne alınma önceliğinin yüksek olması

*Resmi kurumlarla iletişimin güçlü olması

*Teknolojik gelişmeleri takip ediyor olması

Mevzuat-Yasal

*Kurum içi işleyişin düzenli ve sağlıklı olması

*Mevzuattan haberdar olunması

*Sivil toplum kuruluşlarının, destek kuruluşlarının varlığı ve desteği

*Üniversitelerin işbirliğine açık olması

*Hizmet içi eğitimleri alınabileceği kurumların olması

 

Ekolojik

*Okul bahçesinin büyük olması

*Okul bahçesinde çok ağaç olması

 

 

 

Tehditler

Politik

*Eğitim sistemindeki değişiklikler

* Özel okullara ilginin artması

*Yetenekli öğrencilerin özel okul bursuyla okuldan ayrılması

 

Ekonomik

Okulun finans probleminin olması

* Okulun TOBB üniversitesine devri ile ilgili protokol imzalanması ve bu konudaki belirsizlikler nedeniyle okulun kaynak yetersizliği.

*Maddi yetersizlik nedeniyle yetenekli öğrencilerin desteklenememesi

 *Ekonomik açıdan farklı aile yapılarının olması

*Kantinin pahalı olması

*Servis ücretlerinin pahalı olması

*Sosyo-ekonomik eşitsizliklerin varlığı

* Altyapının eski olması

 

Sosyolojik

* Parçalanmış ailelerin fazlalığı

*Mesleki yöneltmede aile baskısı   

* Kitap okuma alışkanlığının az olması

*Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz olması

* Anadolu Lisesine yeni başlayan öğrencilerin okul ortamını tanımıyor olması

 

Teknolojik

Teknolojinin doğru kullanılmaması

* Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı

*İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü

*Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım maliyetinin yüksek olması

* Donanım malzemelerin eski olması

 

Mevzuat-Yasal

*Yasal yükümlülüklerin yeterince bilinmemesi

*Orta öğretime Geçiş Sistemi ve sınav sistemlerinin çok sık değişmesi 

*Çok sık mevzuat değişikliği yapılması

Ekolojik

Doğayı ve  hayvanları koruma bilincinin olmaması

 

 Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

 

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Gelişim ve Sorun Alanlarımız

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

Akademik başarı kaygıları

Yüksek Öğretime geçiş sistemi

Derslerin proje üretme temalı gerçekleşmesini sağlamak

Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları

İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme

Okul sağlığı ve hijyen

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

Üniversite sınavlarına hazırlık programı oluşturmak

Üniversiteye yerleşme oranını % 90'ın üstüne çıkarmak

Etkin bir okul tanıtımı gerçekleştirmek

Uluslararası hareketlilik programlarına katılım

Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmeti

Bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler

Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve bu konuda bilinçlendirmek

Okuma kültürünü ve analitik düşünmeyi geliştirmek

Öğrencileri bilimsel yönden geliştirmek

 

 

KURUMSAL KAPASİTE

 

Teknolojik kapasiteyi artırmak   

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun çalışmalar yapmak

Çalışanlara yönelik objektif ve adil bir ödüllendirme sistemi kurmak

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim programları düzenlemek

Personelin çalışma ortam ve koşullarını iyileştirmek

Çalışanların motivasyonunu artırmak, dayanışma kültürünü ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı

Alternatif finansman kaynaklarının artırılması

Okul-Aile birliği ile etkin çalışma

Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği

Donatım eksikliği

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ:

Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde: Öğrencilerini her alanda geliştirerek insanlığın gelişmesinde ve kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen nitelikli eğitim ve öğretim sunmak.

VİZYONUMUZ :

Hayata başarılı ve mutlu bireyler hazırlamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1) Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olma

2) Hoşgörülü olma

3) İnsan haklarına saygılı olma

4) Hukukun üstünlüğüne inanma

5) Demokratik, laik ve sosyal değerleri benimseme

6) Yenilikçi ve üretken olma

7) Fırsat eşitliğine inanma

8) Beden ve ruh sağlığını koruma bilincine sahip olma

9) Çevreye duyarlı olma

10) Kararlı olma

11) Önyargısız olma

 

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır.

Stratejik Amaç 1: Bütün bireylerin eğitim öğretime eşit şartlar altında ulaşmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1.1 Plan dönemi sonuna kadar, eğitim ve öğretime katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.

1.1

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG 1.1.1

Öğrencilerin okula geç kalma oranı (%)

30

25

20

20

15

10

 

PG 1.1.2

Öğrencilerin tam gün devamsızlık oranı (%)

35

33

30

25

23

20

 

PG 1.1.3

Öğrencilerin yarım gün devamsızlık oranı (%)

40

38

36

35

34

33

 

PG 1.1.4

5-9 gün arası devamsız öğrenci oranı (%)

20

20

15

10

10

10

 

PG 1.1.5

Açık liseye geçen öğrenci oranı (%)

0.1

0.1

0.1

0

0

0

 

PG 1.1.6

Özel eğitim kurumlarına geçen öğrenci oranı (%)

25

20

10

10

--

--

 

PG 1.1.7

Veli toplantı sayısı

2

2

3

3

4

4

 

PG 1.1.8

Veli-öğretmen görüşme oranı (%) (aylık)

35

38

40

45

47

50

 

PG 1.1.9

Veli-yönetici görüşme oranı (%) (aylık)

65

70

72

73

74

75

 

PG 1.1.10

Velilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Eylemler *

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

1.1.1.

Öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmeyi önlemek amacıyla bu tür öğrenciler ve velileriyle görüşülecek, geç kalmanın sebepleri rehberlik servisi aracılığıyla araştırılacak, okulun merkezi olması ve ders saatlerinin erken olması nedeniyle ulaşım vb. sorunları olan öğrencilerin bu sorunları ilgili ulaşım

 

 birimleriyle görüşülerek çözülecektir.

MÜDÜR YARDIMCILARI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB, OKUL SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

1.1.2

Okula devamsızlık yapan, ara derslerde derse girmeyen öğrenciler ve velileriyle görüşmeler yapılacak, devamsızlık yapmamayı özendirici önlemler alınacak .

MÜDÜR YARDIMCILARI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB VB.

Eylül 2019- Haziran 2023

1.1.3

Özellikle son sınıfa geçen öğrenciler üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak amacıyla özel öğretim kurumlarına geçmektedir. Bu yönde eğilimi olan öğrencilerle görüşmeler yapılarak okulda devamının sağlanacak, geçişlerin nedenleri araştırılacak ve çözüm yolları bulunacaktır

OKUL YÖNETİMİ

REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

1.1.4

Velilerin okula olan ilgisini ve ziyaretini artırmak, veli-öğretmen yönetici görüşme oranını yükseltmek amacıyla öğretmen programlarında veli görüşme saatleri yer alacak, yöneticiler veli görüşmeleri için haftalık program yapacaktır

MÜDÜR YARDIMCILARI, REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

1.1.5

Üniversiteler ile iş birliğinde veliye yönelik çeşitli eğitimler verilecek

MÜDÜR YARDIMCILARI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB VB.

Eylül 2019- Haziran 2023

1.1.6

Öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan faktörler belirlenerek bunların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak tedbirler alınacaktır.

OKUL YÖNETİMİ

REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

1.1.7

Öğrencilerin devamsızlık yapmasına sebep olan faktörler belirlenerek, belirlenen durumlara ilişkin tedbirler alınacaktır.

MÜDÜR YARDIMCILARI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile mesleki rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

Stratejik Amaç 2:

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.1.  Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG.2.1.1

Yüksek Öğretime Yerleşme Oranı (%)

83

86

90

95

95

100

PG.2.1.2

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

10

12

14

15

17

19

PG.2.1.3

Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%)

66

68

70

72

75

78

PG.2.1.4

Disiplin cezası alan öğrenci oranı

 

 

 

 

 

 

PG.2.1.5

Öğrenciye yönelik ( madde bağımlılığı, öfke-şiddet kontrolü, vb.) eğitim seminerleri faaliyet sayısı

2

2

3

3

3

4

PG.2.1.6

Takdir-Teşekkür Belgesi alan öğrenci sayısı (1. ve 2. dönem toplam)

897

950

950

975

975

1000

PG.2.1.8

Okulumuzda öğrencilere yönelik açılmış olan yetiştirme kurs sayısı(1. ve 2. dönem)

38

44

46

47

48

50

PG.2.1.9

Okulumuzda öğrencilere yönelik açılmış olan yetiştirme kurslarına katılan öğrenci sayısı(1. ve 2. dönem)

280

306

350

380

430

500

PG.2.1.10

Öğrenciler için yapılan yönlendirme faaliyet sayısı

2

3

3

4

5

5

PG.2.1.11

Okulun Sahip Olduğu Sertifika Sayısı Beyaz Bayrak-Beslenme Dostu vb.)

 

 

 

 

 

 

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

2.1.1.

Okul düzeyinde Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacaktır. Öğrencilere Verimli ders çalışma teknikleri hakkında ve sınav kaygısına yönelik bilgilendirme seminerleri verilecektir.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

2.1.2

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla okulumuzda teşvik ve izleme çalışmaları yapılacaktır.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

2.1.3

Her sınıf düzeyinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak ve izlenmesi sağlanacaktır.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

2.1.4

Disiplin olaylarını en aza indirmek için etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri yapılacaktır.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

2.1.5

Öğrenciye yönelik ( madde bağımlılığı, öfke-şiddet kontrolü, vb.) eğitim seminerleri düzenlenecektir.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

 

 

 

 

 

2.1.6-7

Öğrencilere Verimli ders çalışma teknikleri hakkında ve sınav kaygısına yönelik bilgilendirme seminerleri verilecektir.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

 

 

 

 

 

2.1.8-9

Okulumuzdaki öğrencilerimizin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır.

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

2.1.10

Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları artırılarak, öğrencilerin erken dönemde ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirmesi etkin olarak sağlanacaktır.

OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 

2.1.11

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023

 


Stratejik Hedef 2.2.Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

PG.2.2.1

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci oranı (%)

43

44

45

46

47

50

 

PG.2.2.2

Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere katılan öğrenci oranı (%)

10

11

12

12

14

15

 

                   

 

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

2.2.1.

Bakanlığımız tarafından düzenlenecek olan çeşitli yarışma, organizasyon ve benzeri etkinliklere ilimiz okullarının katılımı teşvik edilerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri sağlanacaktır.

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.2.2

İlimiz tarafından düzenlenecek olan çeşitli yarışma, organizasyon ve benzeri etkinliklere okullarımızın katılımı teşvik edilerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri sağlanacaktır

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.2.3

Bilim merkezleri ve müzeleri, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.2.4

Çevre bilincinin artırılması çerçevesinde yapılan etkinliklere katılan öğrenciler ödüllendirilerek katılım oranımız artırılacaktır.

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

 

Stratejik Hedef 2.3.Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak

Performans Göstergeleri

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG.2.3.1

Yabancı dil sınavında (YDS) en az C seviyesi veya eşdeğeri bir belgeye sahip olan öğretmen oranı (%)

9

10

12

13

14

15

PG.2.3.2

Ulusal proje ve yarışmalara katılan öğrenci oranı (%)

6

7

8

9

10

11

PG.2.3.3

Ulusal proje ve yarışmalara katılan öğretmen oranı (%)

4

5

6

7

8

9

PG.2.3.4

Uluslararası proje ve yarışmalara katılan öğrenci oranı (%)

2

3

4

5

6

7

PG.2.3.5

Uluslararası proje ve yarışmalara katılan öğretmen oranı (%)

4

4

5

6

7

8

PG.2.3.6

Kurumda yürütülen proje sayısı

3

3

4

4

4

5

 

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

2.3.1

Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimde sürekliliği sağlama konusunda bilimsel etkinliklere ve lisansüstü programlara katılmaları için teşvik edilecektir

MÜDÜRYARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.3.2

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı özendirilecektir

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.3.3

Yabancı dil öğretmenlerinin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik dil gelişim programları düzenlenecektir.

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.3.4

Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacak, uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımları desteklenecektir.

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

2.3.5

Ulusal ve Uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak amacıyla . projeler geliştirilerek gerekli başvurular yapılacaktır. ( TÜBİTAK 4006 ,K1, COMENİUS vb. )

MÜDÜR YARDIMCISI, KULÜPLER, REHBERLİK SERVİSİ, OAB

Eylül 2019- Haziran 2023

 

KURUMSAL KAPASİTE

No

PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut

HEDEF

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PG.3.1.1

Alanında lisansüstü eğitim alan öğretmen oranı(%)

 

 

 

 

 

 

PG.3.2.2

Bir yılda hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin oranı (%)

80

85

90

95

100

100

PG.3.3.4.

Sivil Savunma faaliyetleri için düzenlenen hizmet içi eğitimlerine katılan kişi sayısı

86

96

105

105

105

105

PG.3.3.5.

Okulumuz bünyesinde bulunan personele hizmet içi eğitim kapsamında verilen faaliyet sayısı

2

2

3

4

4

5

PG.3.3.6.

Okulumuz bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyet sayısı

4

6

7

7

8

8

PG.3.3.7.

Okulumuz personelinden iş güvenliği eğitimine katılanların oranı %

86

95

100

100

100

100

Stratejik Amaç 3:

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

 

 

 

Stratejik Hedef 3.1.  Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.

Performans Göstergeleri

Eylemler

No

Eylem İfadesi

Eylem Sorumlusu

Eylem Tarihi

3.3.1

İhtiyaç hisseden her çalışanın hizmet içi eğitimlere adil koşullarda ulaşabilmesi sağlanacaktır.

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023

3.3.2

Uygulanacak hizmet içi eğitim programlarına öğretmenler teşvik edilerek hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023

3.3.3

Hizmet içi eğitimler sonunda faaliyetlerin arşivlenmesi sağlanacaktır.

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023

3.3.4

Okulumuz personelinin iş güvenliği eğitimini tamamlamaları sağlanacaktır.

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023

3.3.5

Her yıl düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi yapılacaktır.

OKUL İDARESİ

Eylül 2019- Haziran 2023


 V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

 

 

 

 

 

Kaynak Tablosu

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam

 
 

Genel Bütçe

170.000

185.000

200.000

220.000

250.000

1.025.000

 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı

-------

---------

-------

---------

-------

---------

 

Diğer (Okul Aile Birlikleri)

130,000

145.000

160.000

175.000

190.000

800.000

 

TOPLAM

300.000

330.000

360.000

395.000

440.000

1.825.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır.

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.