10H Sınıfı Öğrencilerimiz Uluslararası eTwinning Projesi ile Sürdürülebilirlik ve Atık Yönetimi Konusunda Farkındalık Yaratacak...

10H Sınıfı Öğrencilerimiz Uluslararası eTwinning Projesi ile Sürdürülebilirlik ve Atık Yönetimi Konusunda Farkındalık Yaratacak...

08.02.2022 517

    Kuruculuğunu okulumuz İngilizce Öğretmeni Nesrin Çetinkaya'nın yaptığı '' 6Rs of Sustainability ''adlı uluslararası eTwinning projesi, Türkiye, İtalya, Polonya ve Sırbistan 'dan da dahil olan ortaklarla 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı boyunca sürecek. Bu proje sayesinde, liseli gençler işbirliği içinde gerçekleştirecekleri etkinliklerle daha sürdürülebilir bir dünya ve daha güzel bir gelecek için okullarında farkındalık oluşturacaklar. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında oluşturulan 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında da bilgi sahibi olacak öğrenciler, atık yönetimi hiyerarşisine ait 6R ; Refuse (reddetme), Rethink (yeniden düşünme), Reuse (tekrar kullanma), Repair (onarma,tamir etme), Recycle (geri dönüştürme) ve Reduce (azaltma) konusunda bilinçlenmiş olacaklar. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek olan bu sosyal projede web.2 araçlarını etkin bir şekilde kullanacak olan proje ortağı okulların öğrencileri aynı zamanda proje dili olan İngilizceyi de aktif bir şekilde kullanma fırsatı bulacaklar. Kasım ayında kurulan projenin şu ana kadar geçen sürecinde öğrenciler farklı türde web.2 araçlarıyla kendilerini ve okullarını tanıttılar, proje konusu hakkında seminer alıp, logo tasarladılar. İşbirlikçi ve yenilikçi ortak ürünlerin oluşturulacağı karma takım çalışmalarına mart ayında başlanacak olup,proje tabanlı öğrenmeyi destekleyen etkinlikler sayesinde öğrenciler, iletişim ve işbirliği , takım çalışması, kritik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilik ve sorumluluk alma gibi 21.yüzyıl becerilerini de geliştirme fırsatı bulmuş olacaklar.